Kisah Unik dan Menarik dalam Sejarah Indonesia

Kisah Unik dan Menarik dalam Sejarah Indonesia

Sejarahindonesia.web.id – Sejarah Indonesia memang penuh dengan kisah-kisah unik dan menarik untuk diketehui. Artinya, bukan saja kisah-kisah yang heroik dan kepahlawanan, kisah-kisah tragis seperti peristiwa G30S/PKI, kisah-kisah monumental seperti proklamasi kemerdekaan, tetapi banyak kisah lain yang unik bahkan sangat unik untuk diketahui. Berikut kisah unik dan menarik yang berhasil dirangkum, Soepono, Menteri Pertama yang Ditembak Belanda Perjuangan frontal melawan Belanda, ternyata tidak hanya menelan korban rakyat biasa, tetapi juga seorang menteri kabinet RI. Seperti dikutip dari Sejarahri.com, Soepeno, Menteri Pembangunan dan Pemuda dalam Kabinet Hatta, merupakan satu-satunya menteri yang tewas…

Read More

Bukti dan Fakta Sejarah

Bukti dan Fakta Sejarah

Sejarahindonesia.web.id – Sejarah umumnya ditulis berdasarkan pemikiran dan tindakan manusia di masa lampau. Oleh karena itu, sejarawan harus berusaha mengadakan penyelidikan untuk mengetahui segala yang dipikirkan dan diperbuat manusia pada masa itu. Dalam proses penyelidikan, sejarawan harus bekerja keras untuk memeroleh fakta-fakta sejarah dan dapat memaparkannya. Persoalannya ialah apakah semua pengetahuan masa lampau itu dapat dikatakan fakta? Menurut Sartono Kartodirdjo, (1992) fakta dapat digolongkan menjadi dua, ertama adalah fakta yang masih lunak (cold facts/soft fact), yakni fakta yang masih labil, fakta yang masih perlu diselidiki atau diuji kebenarannya. Untuk menguji…

Read More